Промишлени сгради

Многофункционална складово-производствена сграда със складове, производствена зона, офиси и апартаменти, ситуирана в производствената зона на гр. Асеновград

Многофункционална складово-производствена сграда със складове, производствена зона, офиси и апартаменти, ситуирана в производствената зона на гр. Асеновград Сградата се предвижда на два етажа. Първият ще се използва за производство, а вторият жилищен за отсядане на персонала. Основните входове както на производствената, така и на жилищната част са от север. От изток /към улицата/ ще има […]

Многофункционална складово-производствена сграда със складове, производствена зона, офиси и апартаменти, ситуирана в производствената зона на гр. Асеновград Read More »

Производствено-складова база – „Софел-МР“ ООД и „ПЛАСТИК СОФИЯ“ ООД

Склад за производството на хартиени опаковки за една от най-големите и успешни фирми в този бранш на българския пазар. Терена отреден за проектиране е в урбанизирана територия. Проектът представлява склад към цех за производство на хартиени опаковки на едно ниво, като общото пространство е функционално разделено на две – склад готова продукция и склад суровини

Производствено-складова база – „Софел-МР“ ООД и „ПЛАСТИК СОФИЯ“ ООД Read More »

Производствена база за метални конструкции и складове

Производствено хале със складове. Площ на обекта 3024 кв.м. Метална конструкция – отвор 24м. Дължина 126м. Височина 10 м. Проектанти TП: арх. В. Отонов, арх. Десислава Парлапанска

Производствена база за метални конструкции и складове Read More »