BulgarianEnglish

Промишлени сгради

Производствено-складова база – “Софел-МР” ООД и “ПЛАСТИК СОФИЯ” ООД

Склад за производството на хартиени опаковки за една от най-големите и успешни фирми в този бранш на българския пазар. Терена отреден за проектиране е в урбанизирана територия. Проектът представлява склад към цех за производство на хартиени опаковки на едно ниво, като общото пространство е функционално разделено на две – склад готова продукция и склад суровини …

Производствено-складова база – “Софел-МР” ООД и “ПЛАСТИК СОФИЯ” ООД Read More »

Склад за селскостопанска продукция в с. Долнослав; община Асеновград

Настоящият проект представлява хале с размери 12,25м на 54,15м. с ЗП – 663,30кв.м. Сградата е проектира с метална конструкция, оградена и покрита ЛТ ламарина. ПРОЕКТАНТ: арх. Веселин Отонов ВЪЗЛОЖИТЕЛ: “ИВИЛ-2015” ЕООД