Многофункционална складово-производствена сграда със складове, производствена зона, офиси и апартаменти, ситуирана в производствената зона на гр. Асеновград

Многофункционална складово-производствена сграда със складове, производствена зона, офиси и апартаменти, ситуирана в производствената зона на гр. Асеновград

Сградата се предвижда на два етажа. Първият ще се използва за производство, а вторият жилищен за отсядане на персонала.

Основните входове както на производствената, така и на жилищната част са от север. От изток /към улицата/ ще има два входа за кола към производствената част. Стълбищната клетка е с вход директно от двора и няма връзка към производството.

Първият етаж отговаря на кота ±0,00=+. Разположените помещения са: производствено помещение, битови, тоалетна, стълбищна клетка. ЗП – 263,06 m2

Вторият етаж е разположен на кота +3,60=+ и има следните помещения: дневна с трапезария и кухненски бокс, стълбищна клетка, входно преддверие,три спални, гардеробна, две бани, перално, голяма тераса. ЗП – 153,21 m2

 РЗП – 416,27 m2