Складова база за зърно – гр. Брезово

”Складова база“ – гр. Брезово, Община Брезово“