Цялостно фасадно оформление

Цялостно фасадно оформление и реновиране на производстено-складова база на „Нови текстил“ ЕООД, гр. Асеновград ИП: арх. Веселин Отонов