Производствено-складова база – „Софел-МР“ ООД и „ПЛАСТИК СОФИЯ“ ООД

Склад за производството на хартиени опаковки за една от най-големите и успешни фирми в този бранш на българския пазар. Терена отреден за проектиране е в урбанизирана територия. Проектът представлява склад към цех за производство на хартиени опаковки на едно ниво, като общото пространство е функционално разделено на две – склад готова продукция и склад суровини с място за работниците. Всяка една функционална група има вход и изход към рампа за товаро-разтоварните процеси. ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „СОФЕЛ-МР“ ООД