Градоусройствени проекти

КУЛТУРНА ВЪЛНА „CULTURAL WAVE“ – ПЛОВДИВ 2019 Конкурс

КОНЦЕПЦИЯ Един от символите на Пловдив е Братската могила, затова е важно да се акцентира върху целия й обхват, да бъде разгледана като единно цяло, като връзка между минало и бъдеще. Обект на нашата концепция са децата, а именно нашето бъдеще! Те са свободни, пъстри и игриви. Те са наше вдъхновение за създаването на инсталация

КУЛТУРНА ВЪЛНА „CULTURAL WAVE“ – ПЛОВДИВ 2019 Конкурс Read More »