КУЛТУРНА ВЪЛНА “CULTURAL WAVE” – ПЛОВДИВ 2019 Конкурс

КОНЦЕПЦИЯ Един от символите на Пловдив е Братската могила, затова е важно да се акцентира върху целия й обхват, да бъде разгледана като единно цяло, като връзка между минало и бъдеще. Обект на нашата концепция са децата, а именно нашето бъдеще! Те са свободни, пъстри и игриви. Те са наше вдъхновение за създаването на инсталация от елементи, тип рамки, които да обвързват града с парка и мемориалния паметник. Всяка една рамка би символизирала по отделно всяко едно училище и да дава изява за децата от града. Рамките биха могли да носят цветовете на дъгата, както децата носят настроение и усмивки. Разположени по интересен и игрив начин в оста на симетрията на главната алея към паметника, те обвързват града с миналото и отдават почит към загиналите за освобождението на България, те са една своеобразна културна вълна. Рамките биха могли да дават възможност за монтиране на соларни панели, които от своя страна да отдават енергия за осветление и да зареждат мобилни устройства. Вярваме, че нашата концепция културна вълна би била стимул за интересна игра и креативност на днешните дигитални деца.