План за развитие на Студентски град гр.София

ПРОЕКТАНТ: арх. В. Отонов