Цех за производство на пелети в ПЗ“Изток“/ ПЗ „Изток“; гр.Асеновград

Сградата представлява хале с навес. Светлата височина на халето е 7,50м. В северната част от обема се предвижда изграждане на второ ниво. Подходът е посредством външна стълба. На второто ниво на кота +3,40 над битовите помещения е администрацията за цеха. В северната част са битовите помещения, стая за почивка, работилница и компресорно и главното ел. табло. ПРОЕКТАНТ: арх. Веселин Отонов ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „ОКАЙ 2005“ ЕООД