Склад за селскостопанска продукция в с. Долнослав; община Асеновград

Настоящият проект представлява хале с размери 12,25м на 54,15м. с ЗП – 663,30кв.м. Сградата е проектира с метална конструкция, оградена и покрита ЛТ ламарина. ПРОЕКТАНТ: арх. Веселин Отонов ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „ИВИЛ-2015“ ЕООД