Самостоятелен учебен корпус на два етажа и физкултурен салон в двора на 126 ОУ „П.Ю.Тодоров“

Самостоятелен учебен корпус на два етажа и физкултурен салон в двора на 126 ОУ „П.Ю.Тодоров“ в УПИ I- „за училище“, кв.81, район „Триадица“, м.“Красно село – Стрелбище“ с административен адрес бул.“България“ №43. Идеен проект Новопроектирана учебна сграда се състои от два корпуса. Учебният корпус е на два етажа с по три класни стаи – четири от тях са за първи клас и две са за подготвителни класове. Тази част на сградата е отделена от физкултурния салон посредством фуга. Предвижда се изграждане на два етапа, като в техническата част ще бъдат отбелязани тяхната последователност и обхват. На първо ниво, кота ±0,00 , се обособяват следните помещения- входно фоайе, три класни стаи, учителски кабинети с хранилище, вертикална комуникация и санитарни възли. Предвидено е помещения за ГРТ. Изграждането на физкултурния салон е предвидено като втори етап от изпълнението на проекта. Връзката с него ще се осъществява от първи етаж. Към физкултурния салон са предвидени следните помещения – склад, съблекалня за момичета, съблекалня за момчета и съблекалня за учителя по физкултура, която е със самостоятелен санитарен възел. В непосредствена близост до салона се намират санитарните възли на етажа и затова не се предвиждат такива в него. Ориентацията на класните стаи е съобразена с нормативните изисквания за добро ослънчаване. Спазено е изискването естесвеното осветление да бъде 1/3 от площта на пода. Височината на подпрозоречните парапети е 85см. , а светлата височина на помещенията е 335см. Санитарните помещения са съобразени с хората в неравностойно положение. До фоайето на второ ниво, кота +3,60 достигаме чрез двураменна стълба. Фоайето е обособено като зона за почивка, както за преподаватели така и за ученици. На етажа се разполагат и останалите три класни стаи, с хранилища към тях и необходимите санитарни възли. Площта и ориентацията на класните стаи се запазва. В новопроектираният учебен корпус не се предвижда сектор за административно ръководство по изискване от заданието за проектиране. Тези функции ще се изпълняват в същестуващата учебна сграда. При разработката на настоящия проект са взети под внимание всички нормативни изисквания, отнасящи се до проектирането на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката. ЗП-Първи етаж 688,95 кв.м. ЗП-Втори етаж 542,61 кв.м. ЗП : 688,95 кв.м. РЗП : 1231,56 кв.м.