Производствено-складова база

Производствено хале със складове. Площ на обекта 3024 кв.м. Метална конструкция – отвор 24м. Дължина 126м. Височина 10 м. Проектанти ИП: арх. В. Отонов, арх. Десислава Парлапанска