МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СГРАДА

Шоурум със складова част, жилищна зона и автосервиз, гр. Асеновград