Многофамилна жилищна сграда с две жилища, гр.Асеновград