МБАЛ „Софиямед“ – „Сграда на годината“ 2012 в категория: сгради за здравеопазване