Кино “Пушкин” – “Changing The Face” – гр. Москва

Международен конкурс “Changing The Face” – кино “Пушкин”, гр. Москва – екстериорно обновяване