Игрална зала за хазартни игри „ADMIRAL“

Преустройство на магазин в игрална зала за хазартни игри „ADMIRAL“ , гр. Асеновград