Игрална зала за хазартни игри “ADMIRAL”

Преустройство на магазин в игрална зала за хазартни игри “ADMIRAL” , гр. Асеновград