Годишна награда за “ Принос в развитието на съвременната архитектура и иновативен дизайн в Асеновград “ 2017 – арх. Веселин Отонов, управител на „Ай-Ди Инвест“ ООД и „ОтонАрхитектс“