Годишна награда за предприемачество в Асеновград 2016 – „Млад предприемач“ – арх. Веселин Отонов, управител на „Ай-Ди Инвест“ ООД и „ОтонАрхитектс“