BulgarianEnglish

Две жилищни сгради на калкан в единтичен стил