Битови помещения

Битови помещения за персонал към складово-сервизна база, гр. Асеновград Възложител: “Нови текстил” ЕООД