Битови помещения

Битови помещения за персонал към складово-сервизна база, гр. Асеновград Възложител: „Нови текстил“ ЕООД