Автомивка и магазин за авточасти: „Green Power“, по регулациония план на гр. Асеновград

Автомивка и магазин за авточасти:  „Green Power“ по регулациония план на гр. Асеновград

Предвидено е изграждането на три отделни сгради – магазин, склад и автомивка.

Магазинът е проектиран на кота ±0,00=+197,00. На това ниво се разполагат шоурум или магазин за авточасти, тоалетна и стълбищна клетка. На това ниво и в този обем сграда се предвиждат съблекалня и душове, които ще обслужват работниците в склада. Има второ ниво на кота +3,50=+200,50, където се предвиждат  администрация, кухня и тоалетна и допълнителни изложбени площи към магазина.

Автомивката е с четири клетки, две от които са за пране на килими, една за сухо почистване.

Складът е решен еднопространствено. В обемът на неговата сграда се разполага техническо помещение, обслужващо автомивката.

  МАГАЗИН АВТОМИВКА СКЛАД
ЗП първи етаж: 163,50 кв.м 106,6 кв.м. 238,10 кв.м.
ЗП втори етаж:   191,10 кв.м.
РЗП:   354,60 кв.м. 106,6 кв.м. 238,10 кв.м.
РЗП    699,25 кв.м.