Avlora Dream House – Жилищна сграда „Авлора“

Жилищна сграда с гаражи с Нкк<15,0 в гр. Асеновград