Avlora Dream House – Жилищна сграда “Авлора”

Жилищна сграда с гаражи с Нкк<15,0 в гр. Асеновград