Архитектът е художник и творец, за когото Земята е платно

Интервю за списание: „Образование и специализация в чужбина“ , бр.81 май/юни 2018
Тема на броя: „Архитектура и Психология“
арх. Веселин Отонов:

интервю на Милена Узинова

Какво Ви насочи към архитектурата?

Какво означавана архитектура, архитект?! В своята същност архитект (от старогръцки: ἀρχιτέκτων) означава пръв строител /главен майстор/, за който главна цел и отговорност е създаването на сгради или групи от сгради, окръжаващите ги пространства, като осигурява комфорта за обитаване и използване от хората. Архитектът е творец. В средното училище ПГАСГ „Арх. Камен Петков“ гр.Пловдив преподавателите запалиха искрата и интереса към тази професия. С годините той се превърна в огън, който сега пламти и бушува все повече. Винаги съм бил творчески настроен. Вълнувам се от музика, танци, рисуване. Определям архитектурата като един вид изкуство, в което сградата е скулптура съчетаваща в себе си различна функционалност, визия, обем /форма/ и емоционалност. Тя е отражение на епохата, бита, културата, на интелектуалното и технологичното развитието на човечеството в даден момент. Тръпката, че архитектът е сякаш художник и творец, за когото Земята е платно, на което оставя следа от себе си за бъдните поколения като подобрява начина им на живот и възприятие на околната среда и пространства е нещо вълшебно и отговорно. Тази тръпката ме насочи и накара да измина целия път и да продължавам да се развивам в тази насока.

Какво включват основните Ви задължения като архитект?

Работата на архитекта е много обширна – започва от „белия лист“ и приключва с въвеждането в експлоатация на сградата или обекта. На практика архитектът е главния проджект мениджър, осъществяващ връзката между възложителя, различните специалисти от проектантския екип, одобряващите институции и органи, строителя и строителният надзор и успоредно с това следи за качеството на изпълнението на създадения от него проект и осъществява авторски надзор на обекта.

Кой за Вас е най-интересният аспект от работата Ви? В какво намирате най-голямо удовлетворение?

Най-интересният аспект от работата е нейното непрекъснато развитие и многообразие. Работата е свързана с много иновативни технологии и материали. Изисква се непрекъснато четене и информираност, интересното е, че никога няма застой. Проектите винаги са различни, всеки носи свой отделен заряд, емоционалност и трудност, това води до решаване на казуси, изпадане в различни ситуации. От всеки проект ние се обогатяваме и развиваме като професионалисти все повече.Когато успеем с колегите да намерим правилният подход, верния път и създадем проект, който да се харесва от клиента и одобрява от хората, означава, че сме свършили работата си добре. Това е голямата награда. Отнема време да се реализира един проект – да се построй.  Удовлетворението е чак след години, когато се види резултатът от тази дълъг процес на съвместна работа.

А най-голямото предизвикателство?

В България най-голямото предизвикателство е свързано с трудностите създадени от нормативната уредба. Честите промени в Закона за устройство на територията и  различните проектантските наредби, затрудняват работата не само на архитектите, но и на общините и одобряващите инстанции. От друга страна възможността за различно тълкование на законите и множеството противоречиви точки води до една неувереност в проектирането. С една дума голямото предизвикателство справянето с непрекъснатите, почти ежегодни промени и бързото, адекватно адаптиране към тях.

Кой е любимият Ви проект?

Не мога да кажа кой е любимият ми проект. Любим проект ми е всеки, който е правен с желание. Старая се да подхождам с разбиране и всеотдайност към всеки проект и възложител индивидуално. Обичам да доставям радост на клиента! Когато има разбирателство по между ни, а проектът е създаден с наистина голямо желание, за мен същия винаги има  сантиментална стойност. Разбира се има проекти, които са правени с по-голям хъс и удоволствие и такива, които са просто неуморна и трудна работа.

Какъв съвет бихте дали на кандидат-студентите, които са се насочили към образование по архитектура?

Упоритост! Архитектурата е не просто трудна и отговорна професия, тя е начин на живот. Кандидат-студентите трябва да са готови на големи жертви и да приемат множество предизвикателства. Да знаят, че ще имат много безсънни нощи, дори седмици, ще трябва да се лишат от част от свободното си време, ще имат сложни, разнообразни /разбира се интересни/ проекти. Всеки студент по архитектура е необходимо да подходи с голяма отговорност, целеустременост и постоянство не само по време на следването, а и след това. Тогава си сигурен, че ще пожънеш сладките плодовете на тази невероятна професия.

арх. Веселин Отонов                                                                               интервю на Милена Узинова