Административно- призводствена и складова сграда в с. Гара Елин Пелин

Основно можем да разделим сградата на офисна / административна /, производствена и складова зона. Общата застроена площ на сградата е 1575 кв. м , като дължината е 65,18 м., а ширината е 24,90м. Сградата е ориентирана север-юг. ИНВЕСТИТОР: „ТРИЗА” ООД ЗП: 1575 кв.м / РЗП: 2158 кв.м / Проектанти ИП: арх. Ив. Моев, арх. В. Отонов Проектанти ТП: „ТОП АРХ“ ЕООД, арх. Ив. Моев, арх. В. Отонов, т.арх. Лорета Колева