Многофункционална сграда с офиси, хотел, жилища, ресторанти, подземни гаражи

Многофункционална сграда с офиси, хотел, жилища, ресторанти, подземни гаражи. „ИЗТОК ПЛАЗА“ Снимки разработвани в идеен проект. Фаза: Строителство и разработване на поетапен на технически проект.